Jan 24, 2011

پرسش

 
 
شاید باورش برایتان سخت باشد،‏
اما  دیر زمانیست که اينجا 
مشکل‌ترين پرسش زندگی،‏
شده است همان
دل خوش سیری چند 
معروف سهراب.‏
 
 

No comments:

Post a Comment